Referencie

TRANSPETROL

  • Servis klimatizačných zariadení

GRAFOBAL

  • Servis klimatizačných zariadení

MPSVaR

  • Dodávka a montáž klimatizačných zariadení od spoločnosti SAMSUNG
  • Riešenie automatického vypínania dátových rozvádzačov v závislosti od teploty v miestnosti

SLOVENSKÁ POŠTA

  • Servis klimatizačných zariadení