Služby

Termografiská diagnostika budov

  • kontrola elektrických a dátových rozvádzačov
meranie_rozvadac
  • kontrola domov a budov
meranie_okna
  • typ termokamery FLIR E-6
flire6

certifikat_thermokamera
Antigrafity

  • ochrana proti grafity maľbám

certifikat_antigrafity
Správa budov

  • Doplnkové služby pre nájomníkov vyplývajúce z každodennej prevádzky
  • Upratovacie služby
  • Riadenie servisných prác na zariadeniach